Arjen Aaarteet Oy kirpputori

Myyntipaikan vuokrasopimus.                                                 PÖYTÄNUMERO 

TEKIJÄ: __________________ PÄIVÄMÄÄRÄ: ____ . ___ . 2013.             

ASIAKKAAN TIEDOT

Etu- ja sukunimi:

Osoite:

Henkilötunnus:

Puhelinnumero:

 Mikäli myyntipöytäni tuotteita yritetään varastaa, vaadin syylliselle sakkorangaistusta       

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

Allekirjoituksellani vahvistan tutustuneeni Arjen Aarteet Oy:n sääntöihin ja myyntiehtoihin sekä
hyväksyneeni ne toimien niiden mukaisesti.  Vahvistan myös, että tässä antamani henkilötiedot ovat oikeat.

___________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys.              Päiväys

 

MYYNTIPAIKAN VUOKRAUS.                                                                                                                                              

Alkaa ______ Päättyy______Vuokra ________€. Maksettu_______ / Tilityssumma_______Päivämäärä_______.  

Asiakkaan allekirjoitus/ tilitys kuitataan vastaanotetuksi ____________________________________________.

 

Alkaa ______ Päättyy______Vuokra ________€. Maksettu_______ / Tilityssumma_______Päivämäärä_______.  

Asiakkaan allekirjoitus/ tilitys kuitataan vastaanotetuksi ____________________________________________.

 

Alkaa ______ Päättyy______Vuokra ________€. Maksettu_______ / Tilityssumma_______Päivämäärä_______.  

Asiakkaan allekirjoitus/ tilitys kuitataan vastaanotetuksi ____________________________________________.

 

Alkaa ______ Päättyy______Vuokra ________€. Maksettu_______ / Tilityssumma_______Päivämäärä_______.  

Asiakkaan allekirjoitus/ tilitys kuitataan vastaanotetuksi ____________________________________________.

 

Alkaa ______ Päättyy______Vuokra ________€. Maksettu_______ / Tilityssumma_______Päivämäärä_______.  

Asiakkaan allekirjoitus/ tilitys kuitataan vastaanotetuksi ____________________________________________.